Werkgewoonten, werkomgevingen en werkprocessen staan onder druk. Ze functioneren niet optimaal meer, vormen ballast. Het kan slimmer, logischer en gemakkelijker. Meer aantrekkelijk ook, voor bestaande en voor nieuwe medewerkers. Ontdoe je van wat niet (meer) werkt, ga voor Ditox.

Ditox helpt organisaties met de nieuwe manieren van werken, van een organisatiebreed gedragen visie en strategie tot inclusieve werkafspraken voor teams. Van herinrichting van kantoren en werkruimtes tot optimaal hybride werken. En, we helpen medewerkers bekwame AI gebruikers te worden door de beperkingen te duiden en te weten hoe menselijke creativiteit, compassie en innovatie toe te passen. 

New: GenAI kickstart

Combineer de sterke punten van Generative AI met die van uw medewerkers. Ga voor ‘hybride intelligentie’. Met oog voor de specifieke kenmerken van organisaties, teams en medewerkers introduceren en begeleiden we de invoer van GenAI-toepassingen.
Lees meer

Aandachtsgebieden

Al meer dan 20 jaar richten we ons op het begeleiden van organisaties naar de ‘nieuwe manieren van werken’. De kennis en ervaring is enorm. We richten ons op de volgende vier deelgebieden:

Hybride werken (Next Level)

Hybride werken is blijvend, maar roept nog veel vragen op. Hoe blijven we in verbinding met de organisatie, het team en elkaar? Waar wringt het tussen de fysieke- en snel gegroeide virtuele cultuur? Hoe leid je of werk je in hybride teams? Welke teamafspraken zijn er nog te maken? Hanteren we wel de juiste vergoedingen voor thuiswerken en mobiliteit? Wat doen we qua werk-privé, vitaliteit en duurzaamheid?

Digitale werk omgeving

Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke behoefte als het gaat om de digitale werkomgeving. Wij zorgen voor een betere werkervaring van de medewerkers. Van software om samen te werken met collega's en klanten tot vergader technologie en werkplek boekingsystemen. Hoe, waar en wanneer je maar wilt. Veilig.

Kantoor innovatie

Hoe creëer je een eigentijdse kantooromgeving? Een plek waar medewerkers graag naartoe komen en die functioneel is? Met ruimtes voor o.a. spontane ontmoetingen, concentratie, vergaderen en werk? Onze aanpak stelt de medewerkers centraal bij het ontwerp en de implementatie van de kantoor- en facilitaire omgeving.

Generative
AI

Wat kan er allemaal met generatieve, kunstmatige intelligentie in onze organisatie? Welke processen zijn het meest geschikt en leveren het meeste voordeel? Wij maken medewerkers kundig op het gebied van generative AI en hebben daarbij niet alleen oog voor de innovatie maar ook voor de menselijke creativiteit en de medewerker zelf. Samen zorgen we voor een zachte landing en omarming van nieuwe werkprocessen.

Hoe doen we het?

Aanpak

Nieuwe manieren van werken succesvol laten zijn vergt geld, tijd en aandacht. Processen, vastgoed en ICT zijn natuurlijk van belang maar ook op het vlak van cultuur en gedrag moeten veranderingen plaatsvinden. We realiseren dit door door de medewerker centraal te stellen middels een unieke en zichzelf bewezen veranderaanpak, het vaststellen van een duidelijke visie en doelen, een werkend, integraal verander- en communicatieplan en een gedragen set aan afspraken voor iedereen. Lees meer.

Integrale 360º
aanpak

Ui-visual-v3

Veranderingen bekijken vanuit zowel mens, plaats, technologie als cultuur staat bij ons altijd centraal bij transformaties. Een aanpak die zich al sinds de start van Ditox bewijst.

netwerk van specialisten

Netwerk van specialisten

Door meer dan 20 jaar bezig te zijn met de realisatie van nieuwe manieren van werken, heeft Ditox een groot netwerk van diverse, zeer kundige specialisten opgebouwd.

Ervaring, kennis + kunde

De passie voor de steeds weer nieuwe manieren van werken gecombineerd met jarenlange ervaring voor diverse opdrachtgevers, maken Ditox tot een partij waar je niet omheen kunt.

Onze visie op de toekomst

Als experts in innovatief werk brengen we medewerkers, organisatie en werkprocessen in balans zodat vol vertrouwen nieuwe manieren van werken gestart kunnen worden.

Innovatief werken is als een voortdurende transformatie waarin cultuur- en gedragsverandering, nieuwe technologieën, generatieve AI en operational excellence centraal staan.

Het realiseren van doelen zoals het aantrekken en behouden van talent, goed werkgeverschap en kostenoptimalisatie zijn het logisch gevolg van onze interventies.

Ditox leidt de werkrevolutie!

Cases

Blog

Gen AI ‘spannend’ qua veiligheid en toepasbaarheid

De laatste tijd mag ik geregeld een workshop over Generatieve AI binnen gemeentes verzorgen. De vraag die daarbij iedere keer voorbij komt is hoe spannend dat GenAI nu werkelijk is vanuit de optiek van veiligheid en toepasbaarheid? Naast de gebruikelijke tips voor veilig werken met GenAI laat ik dan meestal ook onderstaand overzicht zien met…

Read more

Visie en beleid omtrent het gebruik van AI ontbreekt vaak nog

Hebben jullie al een visie en beleid gemaakt op het gebied van kunstmatige intelligentie ofwel AI? We zien bij onze klanten in de lokale overheid (o.a. gemeenten en waterschapsorganisaties) namelijk dat AI veel kan betekenen voor de procesoptimalisatie binnen hun organisaties. De eerste inspiratiesessies en het uitproberen van (gratis) apps als ChatGPT heeft al wel…

Read more

Willen werkgevers personeel sturen in welke dagen ze wel op kantoor werken?

Recentelijk, in augustus 2023, publiceerde het AD een artikel over dat ‘Werkgevers willen personeel niet sturen in welke dagen ze wél op kantoor werken”’.   Conclusie: Eigenlijk is het niet zo heel vreemd dat het op dinsdag en donderdag weer druk is op kantoor. En zolang kinderen op de woensdagmiddag vrij zijn van school en…

Read more

Werknemers slaan oproepen Rijkswaterstaat over thuiswerken in de wind

Vorige week kwam ik dit bericht tegen: “Oproepen van Rijkswaterstaat om thuis te werken vanwege slechte weersomstandigheden hebben weinig effect. Veel werknemers hebben namelijk duidelijke afspraken gemaakt over welke dagen van de week ze op kantoor zijn.” Het goede nieuws is dat veel werknemers inmiddels duidelijke afspraken met hun organisatie of team hebben gemaakt over…

Read more

Workplace real estate in the COVID-19 era: From cost center to competitive advantage

Dit keer werd ik gewezen op een interessant artikel vanuit McKinsey. Hierin stellen zij dat werk-/kantoorlocaties die vanuit een helder doel zijn opgezet en 1:1 aansluiten bij de organisatiestrategie, de organisatiecultuur en de operationele modellen belangrijker zijn dan ooit. Ook geven ze aan dat organisaties hun werkomgeving niet moeten zien als kostenplaats, maar als een…

Read more

The case against hybrid work

“ᴅᴏɴᴇ ᴡᴇʟʟ, ʜʏʙʀɪᴅ ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ʜᴀꜱ ᴛʜᴇ ᴘᴏᴛᴇɴᴛɪᴀʟ ᴛᴏ ᴏꜰꜰᴇʀ ᴍᴜᴄʜ-ɴᴇᴇᴅᴇᴅ ꜰʟᴇxɪʙɪʟɪᴛʏ ᴛʜᴀᴛ ᴀʟʟᴏᴡꜱ ᴍᴏʀᴇ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀᴛɪᴏɴ ᴀᴄʀᴏꜱꜱ ᴀ ᴍᴏʀᴇ ᴅɪᴠᴇʀꜱᴇ ᴡᴏʀᴋꜰᴏʀᴄᴇ. ᴅᴏɴᴇ ʙᴀᴅʟʏ, ʜʏʙʀɪᴅ ᴡᴏʀᴋɪɴɢ ᴄᴀɴ ꜱᴇᴛ ʙᴀᴄᴋ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇꜱ ɪɴ ᴡᴏʀᴋᴘʟᴀᴄᴇ ᴇQᴜᴀʟɪᴛʏ ʙʏ ʏᴇᴀʀꜱ, ɪꜰ ɴᴏᴛ ᴅᴇᴄᴀᴅᴇꜱ.” Op de website van de BBC verschijnen regelmatig interessante hybride werken artikelen. Zo ook weer dit artikel, waarin enkele nadelen…

Read more