ONZE AANPAK

Wij doen onze transformaties naar een nieuwe manier van werken altijd vanuit een integrale aanpak. Daarbij worden mens, plaats, technologie en cultuur (ook wel bekend als bricks, bytes, behavior en belonging) samengebracht in een zichzelf bewezen hebbende aanpak die gestoeld is op een 20 jaren lange ervaring met transformaties naar een nieuwe manier van werken binnen organisaties.

Niet een aanpak die rigide stapje voor stapje gevold wordt, maar wel een aanpak die duidelijkheid en structuur biedt en altijd een samenwerking betreft tussen jouw organisatie en de Ditox-specialisten. Want alleen samen bepalen we hoe het anders kan.

Hybride werken aanpak: ‘Het afpellen van de ui’

pil-logo

Zes fasen aanpak

1. De visiefase

Tijdens deze fase komen we gezamenlijk tot een gedragen visie en strategie voor de nieuwe manier van werken binnen jouw organisatie. Dit doen we door gebruik te maken van workshops, interviews, enquetes, deskresearch van reeds aanwezige informatie, etc. Het gaat hier hoofdzakelijk om het samen ontdekken van het ‘waarom’ (waarom gaan we anders of hybride werken) in alle facetten.

2. De doelenfase

Op basis van de visie en strategie bepalen we samen ‘wat’ we gaan doen. Met andere woorden: welke ingrediënten gaan we toevoegen aan de organisatie om te zorgen dat de visie en strategie gerealiseerd worden? Gaan we straks nog kantoorruimte hebben en hoeveel? Waar gaan we werken en wanneer? Gaan we een andere vorm van arbeids- en/of mobiliteitsbeleid bieden? Welke mate van welzijn bieden we aan? Het is aan ons om jou te laten bedenken wat het gaat worden en jou te begeleiden in het maken van de juiste Samen met de aanwezige integrale projectgroep werken we dit uit, waarnaar we dit voorleggen aan de directie.

3. Structuurfase

De vervolgstap is dat we middels een concrete projectaanpak, communicatie- en veranderplan en het inrichten van de integrale governance jouw organisatie in de startblokken zetten voor een nieuwe manier van werken. De bemensing betreft altijd een optimale mix tussen de interne en externe beschikbare capaciteit.

4. Experiencefase

In deze fase werken we gezamenlijk de medewerker experience uit. En dan specifiek de medewerker experience zoals die er over 18 maanden uitziet. De organisatie en het werk worden hierbij gedetailleerd in kaart gebracht. Tevens analyseren we welke medewerkersprofielen (ook wel persona’s genoemd) aanwezig zijn binnen jouw organisatie. Aangezien wij niet geloven in een 1-size-fits-all-aanpak voor een nieuwe manier van werken.

5. Scenariofase

Vanuit de medewerker experience komen diverse initiatieven naar voren die je vanuit jouw organisatie wilt aanbieden aan de medewerkers. De uiteindelijke uitwerking van deze initiatieven in concrete oplossingsrichtingen realiseren wij middels ‘scenario templates (of use-cases)’. Wij geven daarbij sturing aan het doorlopen van jouw eigen ontwerpproces en helpen met de visualisatie daarvan. Ook het uitvoeren van diverse experimenten en/of pilots en het uiteindelijke go/no-go-besluit voor realisatie horen tot deze fase.

6. Deliverablefase

Tijdens de deliverable fase gaat het echt om het realiseren van hetgeen bedacht en uitgewerkt is in de voorgaande fasen. Dus bijvoorbeeld het inrichten van (a)synchroon werken, de implementatie van een app voor werkplekreserveringen, de introductie van een aangepaste reiskostenregeling of een opleidingsprogramma voor leidinggevenden aan hybride teams. Ditox ondersteunt je bij het realiseren van de nieuwe fysieke, mentale, digitale en sociale manier van werken. Doen we dit allemaal zelf als Ditox? Nee, waar we hebben wel het netwerk om dit voor je te faciliteren. Vervolgens begeleiden wij de uitvoering van het project en ontzorgen we je met de implementatie.

pil-logo