ONZE AANPAK

We benaderen veranderingen naar nieuwe manieren van werk altijd integraal: vanuit de medewerker, plaats, technologie en de  cultuur. We onderscheiden daarbij zes opeenvolgende fases die in samenspraak doorlopen worden:

  1. Visie (wat is de gewenste situatie)
  2. Doelen (wat gaan we doen/veranderen)
  3. Structuur (governance & planning)
  4. Experience (medewerker experience en profielen)
  5. Scenario’s (scenario templates en living labs)
  6. Deliverables (bv. werkplek, ingevoerd beleid en hybride vergaderen)

Deze aanpak wordt flexibel gehanteerd en bewijst zich al meer dan 20 jaar.

De zes fases toegelicht

1. Visie (wat is de gewenste situatie)

Tijdens deze fase komen we gezamenlijk tot een gedragen visie en strategie voor de nieuwe manier van werken binnen jouw organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van workshops, interviews, enquêtes en desk research. Het gaat hier hoofdzakelijk om het samen ontdekken van het ‘waarom’ (waarom gaan we op een nieuwe manier werken).

2. Doelen (wat gaan we doen/veranderen)

Wat moet er veranderen om de visie (en strategie) te realiseren? Bijvoorbeeld op het gebied van next level hybride werken, generatieve AI oplossingen, de digitale werkomgeving of kantoorinnovatie. Het is aan ons om organisaties te laten bedenken wat het gaat worden en te begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Samen werken we dit uit, waarna we dit voorleggen aan het MT of directie.

3. Structuur (governance & planning)

We zetten jouw organisatie in de startblokken voor een nieuwe manier van werken door het leveren van een concrete projectaanpak, een communicatie- en veranderplan en de inrichting van de integrale governance (zowel HR, IT, Communicatie, Business, Vastgoed/Facilitair als Financiën). De bemensing betreft altijd een optimale mix tussen de interne en externe beschikbare capaciteit.

4. Medewerker experience en profielen

Samen brengen we in kaart hoe de ervaring (experience) aangaande de te doorlopen verandering er in de nabije toekomst voor de medewerker uitziet. De organisatie en het werk worden daarbij als ‘een dag in het leven van de medewerker’ gedetailleerd in kaart gebracht.

We analyseren welke medewerkersprofielen (persona’s) aanwezig zijn binnen jouw organisatie, om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

5. Scenario templates en living labs

Vanuit de medewerker experience komen diverse initiatieven naar voren die jouw organisatie de medewerkers kan bieden. De uiteindelijke uitwerking van deze initiatieven naar concrete oplossingen wordt gerealiseerd middels ‘scenario templates’. Wij geven daarbij sturing aan het doorlopen van jullie eigen ontwerpproces en helpen met de visualisatie daarvan. Ook het uitvoeren van diverse experimenten, pilots en/of living labs en het besluit voor realisatie komt daarbij aan bod.

6. Deliverables

In deze fase gaat het om het realiseren van wat bedacht en uitgewerkt is in de voorgaande fasen. Bijvoorbeeld met het next level hybride werken, generatieve AI oplossingen, de digitale werkomgeving of kantoorinnovatie. We ondersteunen jullie bij het realiseren van de nieuwe fysieke, mentale, digitale en sociale manier van werken en begeleiden en ontzorgen bij de uitvoering van het project.

pil-logo