Microsoft 2022 : Annual Work Trend Index Report

In een onderzoek dat Microsoft recent publiceerde stonden wat opmerkelijke resultaten vond ik zelf:  62% van de Nederlandse respondenten geeft aan minder vriendschappen op het werk te hebben sinds dat ze hybride zijn gaan werken. En 60% geeft aan zich eenzamer te voelen in hun werk dan voor het hybride en online werken. Voor medewerkers die…

Welcome Back to the Office. Isn’t This Fun?

In de NY Times stond laatst dit artikel over ‘RTO – Return To Office’. Na twee jaar van video-vergaderen en online werken, willen veel bedrijven hun medewerkers weer achter hun bureau verwelkomen. De medewerkers daarentegen blijken nog niet zo happig te zijn op hun dagelijkse portie woon-werkverkeer, gedeelde wc’s en kantoor outfits die niet zo…

Google’s Ex-HR Chief Says Hybrid Work Won’t Last

Recent gaf een oud HR-directeur van Google aan dat het hybride werken maximaal 3 tot 5 jaar zal duren, alvorens medewerkers weer voltijds naar kantoor zullen komen. De redenen? In een hybride model hebben de medewerkers die vaker vanuit huis of elders werken een nadeel t.o.v. de kantoortijgers in het kans maken op promoties, salarisverhoging en leuke…