CHatGPT en Hybride werken

De laatste weken is er al veel geschreven over CHatGPT. Graag wil ik hierbij ook nog een duit in het zakje doen, maar dan specifiek in relatie met hybride werken. Als dat geen dubbele woordwaarde oplevert op de trendy woorden index šŸ˜‰. #ChatGTPĀ laat vooralsnog de potentie zien dieĀ #artificialĀ intelligence (AI) kan hebben op het automatiseren van…

Microsoft 2022 : Annual Work Trend Index Report

In een onderzoek dat Microsoft recent publiceerde stonden wat opmerkelijke resultaten vond ik zelf:Ā Ā 62% van de Nederlandse respondenten geeft aan minder vriendschappen op het werk te hebben sinds dat ze hybride zijn gaan werken. En 60% geeft aan zich eenzamer te voelen in hun werk dan voor het hybride en online werken. Voor medewerkers die…