Microsoft 2022 : Annual Work Trend Index Report

In een onderzoek dat Microsoft recent publiceerde stonden wat opmerkelijke resultaten vond ik zelf:  62% van de Nederlandse respondenten geeft aan minder vriendschappen op het werk te hebben sinds dat ze hybride zijn gaan werken. En 60% geeft aan zich eenzamer te voelen in hun werk dan voor het hybride en online werken. Voor medewerkers die…