‘Hoe doe je dat dan, dat hybride werken?’

De Ditox hybride werken app zorgt ervoor dat teams, managers en medewerkers dit zelf kunnen realiseren en beantwoordt de, binnen een organisatie, gestelde vragen op het gebied van hybride werken. Organisaties maken op dit moment keuzes over de balans tussen werken vanuit huis, kantoor of elders. Nu een aanzienlijk aantal van hun medewerkers besloten heeft om meer/definitief ‘hybride te werken’ is voor hen de vraag ontstaan: hoe doe je dat dan? Hoe kunnen onze teams dit zelf optimaal vormgeven? Hoe maken zij nieuwe werkafspraken met elkaar? Welke vaardigheden hebben ze hiervoor nodig? Hoe kiezen ze de juiste werkplek of gaan ze hybride overleggen? De Ditox hybride werken app is hiervoor het ideale hulpmiddel ter ondersteuning van organisaties, hun managers, teams, en medewerkers.

Hybride medewerker experience

Veranderd gedrag, lagere kosten en toegenomen productiviteit.

 

De Ditox hybride werken app realiseert een gedragsverandering vanuit een integrale aanpak (mens, plaats, technologie en cultuur) en verankert daadwerkelijk het hybride werken binnen je teams.

 

Dit alles zonder de inzet van vaak langdurige en kostbare consultancy-, development- en trainingstrajecten. Hiervoor past de Ditox hybride werken app, die volledig geïntegreerd is in Microsoft Teams, een mix van blended learning, video content en e-coaching toe.

Directe aansluiting van hybride werken op de dagelijkse werkzaamheden en processen.

De Ditox hybride werken app helpt teams in organisaties om op de juiste wijze te experimenteren met het nieuwe ritme van hybride werken. Met de Ditox hybride werken app worden zij o.a. ondersteund in het concretiseren van hybride werken op teamniveau en het maken van werkafspraken met het team. Maar ook in het opdoen van de vaardigheden (inclusief digitaal) voor hybride overleg, de keuze van de hybride werkplek, hybride communiceren en hybride werken met externen. Ieder teamlid doorloopt de Ditox hybride werken app individueel, waarna de teammanager vervolgens een aantal vaste onderwerpen bespreekt waar het team gezamenlijk afspraken over maakt.

(A)Synchroon werken

Het team experimenteert zelf, tenzij…

De Ditox hybride werken app is zo opgezet dat teams zelf een gemeenschappelijke visie kunnen creëren op hoe hybride werken er voor hen in de praktijk uitziet, zonder tussenkomst van mensen buiten het team. De teammanager zelf is verantwoordelijk voor de begeleiding van het team en het vastleggen van de resultaten. Mocht een teammanager toch een hulplijn in willen roepen, dan kan hij of zij gebruik maken van ervaren e-coaches of een train-de-trainer-programma, dat teams begeleidt om hybride werken optimaal vorm te geven.