pil-logo

ONZE VISIE

Als Ditox hebben wij een droom: dat ieder werkend persoon een werkplek in de breedste zin van het woord krijgt, die hij of zij waardeert en die waarde toevoegt aan de organisatie als geheel. Eerder zijn wij niet tevreden!

pil-logo

Ditox brengt mens, organisatie en werkprocessen in balans zodat u vol vertrouwen de volgende stap naar de nieuwe manier van werken neemt.

Met als resultaat aantrekkelijk werkgeverschap voor nieuw en bestaand talent, verbeterde samenwerking, kostenoptimalisatie zonder kwaliteitsverlies, vermindering van het aantal reisbewegingen, toegenomen productiviteit en verbeterde werk-/privébalans.

Dit veranderen, transformeren en optimaliseren naar nieuwe manieren van werken doen we al ruim 20 jaar vanuit een bewezen integrale aanpak en klantcases waarin de mens altijd centraal staat.

Door de continu veranderende maatschappij zal je als organisatie snel, flexibel en agile moeten kunnen meebewegen. Dit betekent ook dat je manier van werken als organisatiecultuur flexibel moet zijn en zich continu aanpast aan de omstandigheden van dat moment.

COVID-19 heeft een versnelling aangebracht in een ontwikkeling in ons werk die al geruime tijd daarvoor was ingezet. Allereerst zijn we van ‘traditioneel werken’ naar ‘online werken’ gegaan en inmiddels sinds begin 2022 aan het overschakelen naar ‘hybride werken’ met een daarbij horende nieuw vorm te geven hybride organisatiecultuur.

De implementatie van nieuwe manieren van werk is echter geen doel op zich. We leveren met onze dienstverlening een bijdrage aan het behalen van organisatiedoelstellingen zoals bijvoorbeeld het aantrekken en behouden van talent, CO2 -reductie, een hoger welzijn van medewerkers of proces- en kostenoptimalisatie.

pil-logo

Cultuur en Gedragsverandering

Hybride werken vraagt om goede verbindingen qua ICT en Vastgoed, maar vooral ook op sociaal en psychologisch vlak. Ditox geeft handvatten en ondersteuning voor jullie organisatie om met elkaar in verbinding te blijven. Dat het voor jullie inzichtelijk is hoe de organisatiecultuur verandert en waar het wringt het tussen de fysieke- en snel gegroeide virtuele cultuur. Maar ook maken we de behoeftes van leidinggevenden en medewerkers inzichtelijk, waardoor het eenvoudiger wordt om tot het gewenste gedrag te komen. Dit alles doen we middels het bieden van een gedegen integrale veranderaanpak, het stellen van duidelijke doelen, een werkend verander- en communicatieplan en een gedragen set aan rituelen (m.a.w. werkafspraken) voor iedereen.

Digitale Werkomgeving

Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke behoefte als het gaat om de digitale werkomgeving voor Hybride Werken. Een digitale werkplek is noodzakelijk om goed en efficiënt samen te werken en individuele taken uit te voeren. Ditox helpt jullie dit te realiseren en draagt daarmee bij aan een verbeterde werkervaring van de medewerkers. Van devices en samenwerkingssoftware aan de ene kant tot aan sensoren en slimme gebouwapplicaties aan de andere kant. Zowel onderling met collega’s, als ook met klanten, cliënten, relaties en leveranciers. Hoe, waar en wanneer je maar wilt en veilig.

Hybride Kantoor- en Facilitaire Innovatie

Fysieke sociale interactie met collega’s en klanten, georganiseerd of toevallig, is iets wat medewerkers erg waarderen. Maar werk betreft meer dan alleen ontmoeten en vergaderen, dus zal er op de kantoorlocatie(s) ook voldoende plaats voor reguliere en geconcentreerde individuele werkzaamheden moeten zijn. Ditox helpt jullie dit te realiseren middels een zorgvuldig traject om te komen tot een optimale hybride werken kantooromgeving en facilitaire innovatie. We doen dit door het op de juiste wijze betrekken van medewerkers, ontwerpen, transformeren, implementeren en realiseren van een kantoor- en facilitaire omgeving die is afgestemd op organisatievisie en de hybride werken werkplekstrategie.

Thuis en elders werken

Ons thuis is onze vaste 2e werkplek geworden en sommige organisaties hebben hier nog de laag ‘elders’ aan toegevoegd. Bijvoorbeeld bij hun klanten, partners, onderweg of op flexkantoren. Dit vraagt om andersoortig beleid, behoefte aan middelen en flexibele arbeidsvoorwaarden. Ditox helpt jullie als organisatie in de totstandkoming van dit andersoortig beleid, middelen en arbeidsvoorwaarden. Variërend van een verantwoord thuiswerkplekconcept tot een flexkantoorabonnement en van een thuiswerkvergoeding tot een waar je werkt-budget.

Mobiliteit, Duurzaamheid, en Welzijn

Qua mobiliteit, duurzaamheid (CO2-besparing) en welzijn, zien we nu dat er de laatste jaren een ander bewustzijn binnen organisaties is ontstaan. Zo komen we er met zijn allen achter dat zakelijke kilometers en reistijd best wat minder kunnen. Niet alleen qua woon-werkverkeer, maar ook qua (internationaal) zakelijk reizen. Dit vraagt om andersoortig beleid, meer aandacht voor de werk-privébalans en scherpere milieudoelstellingen. Ditox helpt jullie als organisatie met het inrichten van een ander mobiliteitsbeleid, een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsaanbod en een strategisch plan gericht op welzijn en vitaliteit van jullie medewerkers.

pil-logo

Uitgelichte klantcases

ONZE KLANTEN

Wij zijn trots op onze klanten. Zo zijn we werkzaam in onder andere het bedrijfsleven, (semi-)overheden en non-profit organisaties. We zijn trots op deze samenwerking en de (soms prijswinnende) resultaten die we daarmee hebben behaald.


Cultuur en Gedragsverandering

Digitale Werkomgeving

Hybride Kantoor- en Facilitaire Innovatie

Thuis en
elders werken

Mobiliteit, Duurzaamheid
en Welzijn

Integrale
Aanpak
pil-logo

Onze referenties

pil-logo

Blog

AI en leiderschap

Kan AI ook ingezet worden binnen de huidige en toekomstige manier van leidinggeven? Wat nu als er een GPT komt…

Lees verder