Hybride werken is here to stay maar brengt nog veel vragen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is hoe we verbonden blijven met de organisatie, ons team en elkaar. Botsingen tussen de fysieke en snelgroeiende virtuele culturen vragen om aandacht. Het leiden of werken in hybride teams vereist nieuwe vaardigheden en aanpassingsvermogen. Het vaststellen van effectieve teamafspraken is essentieel, net zoals het evalueren van de juiste vergoedingen voor thuiswerken en mobiliteit. Vragen over werk-privé balans, vitaliteit en duurzaamheid komen naar voren en vragen om een doordachte aanpak in deze veranderende werkomgeving.

Op deze pagina de volgende onderwerpen met betrekking tot ‘Hybride werken (next level)’:

Producten en diensten

Hybrid Streamliner appNieuw: Hybrid Streamliner app

Meer duidelijkheid en gemoedsrust door gezamenlijk, als team, beleid te bepalen. Inclusief sectie voor team managers hoe hybride teams te leiden. Ideaal voor zelfregulerende teams en teamleiders die op eigen tempo en naar eigen inzicht beleid willen formuleren. 

Leidinggeven aan hybride teams

Leiding geven aan Hybride Teams 

Leer je eigen stijl kennen en wat nodig is voor het leiding geven aan hybride teams. Inclusief tips en adviezen voor de diverse persona’s binnen je team en diverse, direct toepasbare templates. Mogelijk voor max. 15 leidinggevenden (ongeacht afdeling/achtergrond).

Hybride medewerker experience“Hybride medewerker”-experience

Optimaliseer de ervaring van hybride medewerkers met de werkomgeving, services, ICT, stafdiensten, managers, collega’s en klanten. Nu het aantrekken en behouden van talent steeds meer moeite kost voor organisaties, zal het hebben van een optimale hybride medewerker experience nog belangrijker worden.

ThermometerHybride werken thermometer 

Hoe gaat het momenteel met hybride werken en wat kan beter? Hoe productief zijn medewerkers en hoe tevreden? Wat ervaren leidinggevenden? Licht je organisatie door en ontdek de verbeterpunten.

Hybride werken voor teamsHybride werken voor teams

Onder de (fysieke) leiding van een ervaren professional van Ditox wordt teambeleid bepaald zodat meer duidelijkheid en gemoedsrust verkregen wordt. Voor teams die graag geleid worden en direct vragen willen kunnen stellen aan een ervaringsdeskundige. 

(A)Synchroon werken(A)synchroon werken

Leer de asynchrone mogelijkheden van Microsoft Teams optimaal te benutten, zoals het faciliteren van een online dialoog voorafgaand aan een hybride meeting. 

Products and services - uitgelicht

Hybrid Streamliner app

Hybrid Streamliner app

Hybride werken is here to stay en ondanks dat veel bedrijven inmiddels een vorm van hybride werken hebben, kan er nog veel winst worden behaald door het professioneel implementeren van hybride werken.

Deze app helpt je precies dat te doen. Verwacht van teammanagers dat ze hybride teams beter kunnen leiden en dat teamleden zich begrepen en zeker voelen over de verwachtingen. Verwacht daarnaast kostenbesparingen, efficiëntie, productiviteit en een (meer) aantrekkelijke werkgever te worden, voor bestaande en toekomstige teamleden.

Hybrid Streamliner laat teammanagers ook zien hoe ze hybride teams en hun diverse teamleden kunnen leiden. Er worden verschillende belangrijke onderwerpen met betrekking tot hybride werken gepresenteerd en teams bespreken deze als mogelijk onderdeel van hun toekomstige hybride werkarrangementen. Door de geselecteerde op te slaan, wordt hybride beleid gegenereerd.

Om de inhoud te ontgrendelen om mee te werken, heb je een betaald abonnement nodig.

Leiding geven aan hybride teams - workshop

Cultuur- en gedragsverandering

De workshop ‘Hybride werken voor leidinggevenden’ bestaat uit de combinatie van een workshop en een praktische handreiking. Doel is dat leidinggevenden zelf een gemeenschappelijke beeld vormen en een aanpak creëren op hoe hybride werken er voor hun team in de praktijk zal uitzien.

De workshop duurt twee uur en aan de workshop nemen veelal 10 tot 15 deelnemers deel. De workshop maakt gebruik van interactieve middelen zoals dialoog, stellingen en vragen om deelnemers te betrekken. Tevens ontvangen leidinggevenden een digitale handreiking met daarin diverse templates die zij direct kunnen toepassen.

"Hybride medewerker"-experience (workshop)

Hybride medewerker experience

De workshop “Hybride medewerker”- experience bestaat uit de combinatie van desk research, workshop(s) en een praktisch toepasbare rapportage inclusief een medewerker experience flow.

Het doel van deze workshop is om organisaties te begeleiden in het komen tot de juiste hybride medewerker experience. Nu het aantrekken en behouden van talent steeds meer moeite kost voor organisaties, zal het hebben van een optimale hybride medewerker experience nog belangrijker worden. 

De workshop(s) duurt 3 uur en aan de workshop nemen stakeholders vanuit o.a. Communicatie, Facilitair, HR, IT en Vastgoed deel. De workshop bestaat uit het in kaart brengen van alle percepties die een werknemer heeft over de interacties met de organisatie waar hij of zij werkt. De focus ligt daarbij op het in kaart brengen van dat deel van de medewerker experience dat verbonden is met het hybride werken. Oftewel: alle contacten met de werkomgeving, services, ICT, stafdiensten, mobiliteit, leidinggevenden, collega’s en zelfs klanten.

Hybride werken thermometer (audit)

Doen jullie het goed in de huidige manier van werken? Werken de voor hybride werken gemaakte beleids- en werkafspraken nog steeds? Wat hebben leidinggevenden en teams nodig in deze nieuwe manier van werken, en wat ontbreekt er nog? Hoe staat het met de formele- versus informele organisatie en vormt zich daarbij een (nieuwe) cultuur (denk bv. aan een hybride organisatiecultuur)? Wat zijn nog behoeftes vanuit afdelingen t.a.v. nieuwe en jongere medewerkers? Het hybride werken beleid van x dagen per week op kantoor, is dit reëel en volgt iedereen dit ook? Ondersteunen de gemaakte aanpassingen in de kantooromgeving, zowel qua indeling & gebruik van de werkoppervlakte, samenwerken, individueel werken, catering en sociale cohesie, nog voldoende? Hebben we de optimalisatie van het m2 gebruik volledig doorgevoerd? Wat is de huidige adoptiegraad van de technische middelen en valt hier mogelijk op functioneel gebied nog meer uit te halen?

Hybride werken voor teams (workshop)

Hybride werken voor teams

De workshop ‘Hybride werken voor teams’ bestaat uit een workshop en een praktische handreiking.

Doel is dat teams zelf een beeld en aanpak creëren op hoe hybride werken er voor hun team in de praktijk uitziet.

De workshop duurt twee uur en is voor het gehele team bedoeld. De workshop maakt gebruik van interactieve middelen zoals templates, canvassen, checklists, dialoog en stellingen om deelnemers te betrekken.

Aanvullend is er ook nog de hybride werken app die door teamleden gebruikt kan worden om meer digitaal vaardig te worden op het gebied van hybride vergaderen, hybride communiceren en hybride werken met externe partijen.

(A)Synchroon werken (workshop)

(A)Synchroon werken met Microsoft Teams

De workshop ‘(A)synchroon hybride werken met Microsoft Teams’ is een workshop gericht op HOE je (a)synchroon kan werken met Microsoft Teams (bijvoorbeeld hybride vergaderen en –communiceren). Daar waar een overleg en vergadering voorheen voornamelijk bestond uit synchrone elementen, lees het fysiek bij elkaar komen om te vergaderen, zijn daar in deze workshop asynchrone elementen aan toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraf faciliteren van een online dialoog.

Het doel van deze workshop is dat het team de kaders waarbinnen zij hybride overleggen en vergaderen gezamenlijk bijstelt. Inclusief de digitale vaardigheden die men daarvoor nodig heeft en een set aan werkafspraken waarop alle teamleden elkaar mogen aanspreken (bijvoorbeeld ‘het plannen vergaderingen van maximaal 45 minuten’ of ‘alle agenda’s zijn open, tenzij …’.

De workshop duurt 1 tot 1,5 uur en aan de workshop neemt een geheel team deel. De workshop maakt gebruik van een interactieve uitleg van de scenario’s, adoptie van digitale vaardigheden en biedt voldoende ruimte voor vragen.

Aanvullend is er ook nog de hybride werken app die door teamleden gebruikt kan worden om meer digitaal vaardig te worden op het gebied van hybride vergaderen en hybride communiceren.

Klantcases

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Microsoft logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Logo A&O fonds waterschappen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gerelateerde blogartikelen

Gen AI ‘spannend’ qua veiligheid en toepasbaarheid

De laatste tijd mag ik geregeld een workshop over Generatieve AI binnen gemeentes verzorgen. De vraag die daarbij iedere keer voorbij komt is hoe spannend dat GenAI nu werkelijk is vanuit de optiek van veiligheid en toepasbaarheid? Naast de gebruikelijke tips voor veilig werken met GenAI laat ik dan meestal ook onderstaand overzicht zien met…

Read more

Visie en beleid omtrent het gebruik van AI ontbreekt vaak nog

Hebben jullie al een visie en beleid gemaakt op het gebied van kunstmatige intelligentie ofwel AI? We zien bij onze klanten in de lokale overheid (o.a. gemeenten en waterschapsorganisaties) namelijk dat AI veel kan betekenen voor de procesoptimalisatie binnen hun organisaties. De eerste inspiratiesessies en het uitproberen van (gratis) apps als ChatGPT heeft al wel…

Read more

Willen werkgevers personeel sturen in welke dagen ze wel op kantoor werken?

Recentelijk, in augustus 2023, publiceerde het AD een artikel over dat ‘Werkgevers willen personeel niet sturen in welke dagen ze wél op kantoor werken”’.   Conclusie: Eigenlijk is het niet zo heel vreemd dat het op dinsdag en donderdag weer druk is op kantoor. En zolang kinderen op de woensdagmiddag vrij zijn van school en…

Read more

Werknemers slaan oproepen Rijkswaterstaat over thuiswerken in de wind

Vorige week kwam ik dit bericht tegen: “Oproepen van Rijkswaterstaat om thuis te werken vanwege slechte weersomstandigheden hebben weinig effect. Veel werknemers hebben namelijk duidelijke afspraken gemaakt over welke dagen van de week ze op kantoor zijn.” Het goede nieuws is dat veel werknemers inmiddels duidelijke afspraken met hun organisatie of team hebben gemaakt over…

Read more