HYBRIDE WERKEN THERMOMETER

Wat wij veel horen van zowel publieke als private bedrijven die we spreken, is dat zij behoefte hebben aan een validatie van hun huidige manier van hybride werken. In deze gesprekken komen vragen naar voren als: 

  • Doen wij het goed in de huidige manier van werken? 
  • Werken de voor hybride werken gemaakte beleids- en werkafspraken nog steeds? 
  • Wat hebben onze leidinggevenden en teams nodig in deze nieuwe manier van werken, en wat ontbreekt er nog? 
  • Hoe staat het met onze formele- versus informele organisatie en vormt zich daarbij een (nieuwe) cultuur (denk bv. aan een hybrideorganisatiecultuur)? 
  • Wat zijn nog de behoeftes vanuit de afdelingen t.a.v. nieuwe en jongere medewerkers? 
  • Met ons beleid van x dagen per week op kantoor, is dit reëel en volgt iedereen dit ook? 
  • Ondersteunen de gemaakte aanpassingen in de kantooromgeving, zowel qua indeling & gebruik van de werkoppervlakte, samenwerken, individueel werken, catering en sociale cohesie, nog voldoende? 
  • Hebben we de optimalisatie van het m2 gebruik volledig doorgevoerd? 
  • Wat is de huidige adoptiegraad van de technische middelen en valt hier mogelijk op functioneel gebied nog meer uit te halen? 

 

Spelen dergelijke vragen ook in uw organisatie? Dan is de hybride werken thermometer misschien wel wat voor jullie? 

pil-logo
Thermometer

Als startpunt gebruiken we de unieke aanpak vanuit Ditox en de opgedane kennis vanuit onze hybride werken referenties (o.a. a.s.r., Exact, Microsoft en diverse gemeenten en waterschappen). De kern van onze aanpak is mensgedreven, door het zoeken van verbinding met de medewerkers en het verzamelen van de juiste gedragsdata. Middels het toepassen van analyse tools, workshops, diepte-interviews, deskresearch, profilering en een medewerker experience vormt dit tezamen een in de praktijk geteste basis waarop we, samen met de door jullie aangewezen verantwoordelijken vanuit HR, ICT, Facilitair & Vastgoed, Communicatie & Financiën, middels een integrale aanpak invulling geven aan het verifiëren van de huidige status van de hybride werken. Hebben we die status eenmaal geverifieerd, dan bepalen we gezamenlijk de inzet van de nog ontbrekende middelen en monitoren we continu de manier van hybride werken om zo processen blijvend de optimaliseren.

 

Daar waar deze nieuwe manier van hybride werken door veel organisaties gestart is als een project, blijkt nu uit de praktijk dat het eerder een continue evolutie is die een zekere borging in de staande organisatie behoeft. 

pil-logo

Onze referenties