Klantcase A&O Fonds Waterschappen

Ditox heeft ons geholpen bij het opzetten en presenteren van een programma voor onze Waterschappen waarbij de benodigde cultuur- en gedragsverandering voor de leidinggevenden (en hun teams) om écht hybride te gaan werken zonder beperkingen wordt ondersteund.”

A&O fonds Waterschappen is dé kennispartner voor de sector waterschappen voor de ontwikkeling van toekomstbestendige en weerbare organisaties en medewerkers. Sociale partners vormen het bestuur van het fonds. De activiteiten van het fonds richten zich op kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden.

Logo A&O fonds waterschappen

Voor A&O-fonds Waterschappen, een overkoepelend kennisorgaan voor alle waterschapsorganisaties op het gebied van HR, verzorgen we voor de beleidsmakers vanuit de diverse waterschapsorganisaties met enige regelmaat workshops aangaande diverse thema’s rondom hybride werken. Bijvoorbeeld workshops over hoe je een visie voor hybride werken opzet als waterschap, hoe medewerkers verbonden te laten zijn met de nieuwe hybride cultuur of hoe je nu het beste kan hybride overleg en vergaderen?  

Naast deze workshops voor beleidsmakers hebben we voor een groot deel van de leidinggevenden binnen de waterschapsorganisaties meerdere Webinars verzorgt hoe zij als leidinggevende het beste leiding kunt geven aan hybride teams. Aanvullend aan de Webinars hebben wij de ‘Handreiking leidinggeven aan hybride teams’ geschreven die na het volgen van het Webinar gedeeld werd met de leidinggevenden.   

Start van het project april 2021. Duur van het project is 20 maanden. Opdrachtgever: programmamanager A&O-fonds Waterschappen.  

pil-logo