WORKSHOPS

We gaan voor een langere periode hybride werken. Maar hoe geef je dit blijvend vorm? Ons advies als experts in hybride werken? Ga het wiel niet opnieuw uitvinden en maak gebruik van de workshop ervaring die wij met andere organisaties inmiddels hebben opgedaan:

Workshop Leidinggeven aan Hybride Teams

De workshop ‘Hybride werken voor leidinggevenden’ bestaande uit de combinatie van een workshop en een praktisch ingestoken handreiking.

Doel van de hybride werken voor leidinggevenden workshop is dat leidinggevenden zelf een gemeenschappelijke beeld en aanpak kunnen creëren op hoe hybride werken er voor hun team in de praktijk uitziet.

De workshop duurt twee uur en aan de workshop nemen 10-15 deelnemers deel. De workshop maakt gebruik van interactieve middelen zoals dialoog, stellingen en vragen om deelnemers te betrekken. Tevens ontvangen de leidinggevenden een digitale handreiking met daarin diverse templates die zij praktisch kunnen toepassen.

Cultuur- en gedragsverandering
pil-logo

Workshop Hybride werken voor teams

Workshop ‘Hybride werken voor teams’ bestaande uit de combinatie van een workshop en een praktisch ingestoken handreiking.

Doel van de workshop hybride werken voor teams is dat teams zelf een gemeenschappelijke beeld en aanpak kunnen creëren op hoe hybride werken er voor hun team in de praktijk uitziet.

De workshop duurt twee uur en aan de workshop neemt een geheel team deel. De workshop maakt gebruik van interactieve middelen zoals templates, canvassen, checklists, dialoog en stellingen om deelnemers te betrekken.

Aanvullend is er ook nog de hybride werken app die door teamleden gebruikt kan worden om meer digitaal vaardig te worden op het gebied van hybride vergaderen, hybride communiceren en hybride werken met externe partijen.

pil-logo

Workshop ‘(A)synchroon hybride werken met Microsoft Teams’

Workshop ‘(A)synchroon hybride werken met Microsoft Teams’ is een workshop bestaande uit HOE je (a)synchroon kan werken met Microsoft Teams (bijvoorbeeld hybride vergaderen en –communiceren). Daar waar een overleg en vergadering voorheen voornamelijk bestond uit synchrone elementen, lees het fysiek bij elkaar komen om te vergaderen, zijn daar in deze workshop asynchrone elementen aan toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraf faciliteren van een online dialoog.

Het doel van deze workshop is dat het team de kaders waarbinnen zij hybride overleggen en vergaderen gezamenlijk bijstelt. Inclusief de digitale vaardigheden die men daarvoor nodig heeft en een set aan werkafspraken waarop alle teamleden elkaar mogen aanspreken (bijvoorbeeld ‘het plannen vergaderingen van maximaal 45 minuten’ of ‘alle agenda’s zijn open, tenzij …’.

De workshop duurt 1 tot 1,5 uur en aan de workshop neemt een geheel team deel. De workshop maakt gebruik van een interactieve uitleg van de scenario’s, adoptie van digitale vaardigheden en biedt voldoende ruimte voor vragen.

Aanvullend is er ook nog de hybride werken app die door teamleden gebruikt kan worden om meer digitaal vaardig te worden op het gebied van hybride vergaderen en hybride communiceren.

pil-logo

Workshop ‘hybride werkplekanalyse’

Workshop ‘hybride werkplekanalyse bestaande uit de combinatie van deskresearch, workshop(s) en een praktisch toepasbare rapportage.

Het doel van deze workshop is om uw organisatie te begeleiden in het komen tot een juiste indeling van de fysieke elementen van uw toekomstige hybride werken kantoor (ook wel bekend als werkplekanalyse’ of ‘testfit’). Het antwoord op o.a. hoeveel en wat voor werkplekken, ruimtes voor hybride vergaderen, (virtuele) 1:1 gespreken, samenwerken, pop-up samenwerkingen en bila’s er nodig zijn. Maar bijvoorbeeld ook wat te doen met de fysieke inrichting voor sociale- en toevallige ontmoetingen?

De workshop duurt 3 uur en aan de workshop nemen stakeholders vanuit o.a. Facilitair, HR en Vastgoed deel. De workshop en het vooronderzoek bestaan uit een activiteitenanalyse, de juiste inschatting van het benodigd aantal type werkplekken, de berekening van de vergadercapaciteit en de juiste flexfactor + werkplekfactor + werkplekanalyse.

pil-logo

Workshop ‘hybride medewerker experience’

Workshop ‘hybride medewerker experience’ bestaande uit de combinatie van deskresearch, workshop(s) en een praktisch toepasbare rapportage inclusief een medewerker experience flow.

Het doel van deze workshop is om uw organisatie te begeleiden in het komen tot de juiste hybride medewerker experience. Nu het aantrekken en behouden van talent steeds meer moeite kost voor organisaties, zal het hebben van een optimale hybride medewerker experience nog belangrijker worden. 

De workshop(s) duurt 3 uur en aan de workshop nemen stakeholders vanuit o.a. Communicatie, Facilitair, HR, IT en Vastgoed deel. De workshop bestaat uit het in kaart brengen van alle percepties die een werknemer heeft over de interacties met de organisatie waar hij of zij werkt. De focus ligt daarbij op het in kaart brengen van dat deel van de medewerker experience dat verbonden is met het hybride werken. Oftewel: alle contacten met de werkomgeving, services, ICT, stafdiensten, mobiliteit, leidinggevenden, collega’s en zelfs klanten.

Leiding geven aan hybride teams
pil-logo